Technische Kennis Fabrikant en leverancier in China

Opgeloste zuurstoffunctie en controle van gistingstanks

2024-05-11 10:00:56
De opgeloste zuurstoffunctie op de fermentatietank verwijst naar de functie van het controleren en bewaken van het zuurstofgehalte (O2) in de fermentatievloeistof tijdens het fermentatieproces.

De opgeloste zuurstoffunctie op de fermentatietank verwijst naar de functie van het controleren en bewaken van het zuurstofgehalte (O2) in de fermentatievloeistof tijdens het fermentatieproces.

De opgeloste zuurstoffunctie bestaat meestal uit een opgeloste zuurstofsensor en een bijbehorend monitoringsysteem, dat wordt gebruikt om de zuurstofconcentratie in de fermentatiebouillon in realtime te monitoren en indien nodig aan te passen.


Hieronder volgen enkele van de belangrijkste functies en kenmerken van de opgeloste zuurstoffunctie op fermentoren:


1. Zuurstofmonitoring: de opgeloste zuurstofsensor kan het zuurstofgehalte in de fermentatiebouillon in realtime controleren en kwantitatieve gegevens verstrekken over de opgeloste zuurstofconcentratie. Dit helpt bij de controle en optimalisatie van het fermentatieproces.

2. Fermentatiecontrole: Zuurstof is een van de sleutelfactoren in veel microbiële fermentatieprocessen. Door het zuurstofgehalte in de fermentatiebouillon te monitoren en te controleren, kunnen de groei en metabolische processen van micro-organismen worden geoptimaliseerd en kunnen de opbrengst en kwaliteit van fermentatieproducten worden verbeterd.

3. Aanpassing van opgeloste zuurstof: op basis van realtime bewaakte gegevens over opgeloste zuurstof kan het controlesysteem op de fermentatietank het opgeloste zuurstofniveau automatisch of handmatig aanpassen om aan specifieke fermentatiebehoeften te voldoen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het injecteren van zuurstof in de vergister of het aanpassen van de roersnelheid.

4. Abnormaal alarm: Als het zuurstofgehalte in de fermentatiebouillon het vooraf ingestelde bereik overschrijdt of abnormaal verandert, kan het monitoringsysteem een alarm afgeven om de operator eraan te herinneren passende maatregelen te nemen om afwijkingen of mislukkingen in het fermentatieproces te voorkomen.


De opgeloste zuurstoffunctie op de vergister wordt gewoonlijk geregeld door:


1. Gascontrolesysteem: Gistingstanks zijn meestal uitgerust met een gastoevoersysteem, dat zuurstof of andere gassen in de gistingstank kan injecteren om het zuurstofgehalte in de gistingsvloeistof aan te passen. Dit systeem bestaat doorgaans uit een gasregelklep, een gasflowmeter en een gasaanvoerleiding.

2. Roersysteem: Fermentatietanks zijn meestal uitgerust met een roersysteem, dat de distributie en oplossing van zuurstof in de fermentatievloeistof kan regelen door de roersnelheid en -methode aan te passen. Roeren kan bijdragen aan een betere menging en contact tussen gas en vloeistof, waardoor het oplossen en verspreiden van zuurstof wordt bevorderd.

3. Sensor voor opgeloste zuurstof: er is een sensor voor opgeloste zuurstof op de fermentatietank geïnstalleerd om het gehalte aan opgeloste zuurstof in de fermentatiebouillon in realtime te controleren. De sensor verzendt gegevens over opgeloste zuurstof naar het besturingssysteem, dat de gastoevoer en roerwerkzaamheden regelt als dat nodig is om de juiste niveaus van opgeloste zuurstof te behouden.

4. Regelalgoritme: Het regelsysteem is doorgaans uitgerust met een bijbehorend regelalgoritme om de gastoevoer en roerhandelingen automatisch aan te passen op basis van realtime bewaakte gegevens over opgeloste zuurstof en vooraf ingestelde doelwaarden. Dit maakt nauwkeurige controle en regeling van het opgeloste zuurstofniveau mogelijk om aan de behoeften van verschillende fermentatieprocessen te voldoen.

5. Handmatige interventie: In sommige gevallen moeten operators mogelijk handmatige interventies uitvoeren op basis van feitelijke omstandigheden, zoals het aanpassen van de parameters van de gastoevoer en roerwerkzaamheden om te kunnen omgaan met abnormale omstandigheden of speciale behoeften tijdens het fermentatieproces.


Door de bovenstaande controlemethode kan de opgeloste zuurstoffunctie op de fermentatietank een nauwkeurige controle en regeling van het opgeloste zuurstofniveau tijdens het fermentatieproces bereiken, waardoor de efficiëntie, stabiliteit en opbrengst van de fermentatieproductie wordt verbeterd.

Door de opgeloste zuurstoffunctie op de fermentatietank kan nauwkeurige controle en monitoring van het fermentatieproces worden bereikt, waardoor de efficiëntie, stabiliteit en opbrengst van de fermentatieproductie worden verbeterd. Dit is van groot belang voor fermentatieproductieprocessen in de biofarmaceutica, de voedingsindustrie, de bio-energie en andere gebieden.


KRIJG $50 KORTING!