LABOAO - Leverancier van laboratoriumapparatuur en -instrumenten Fabrikant in China

Zhengzhou Laboao Instrument Equipment CO., LTD (LABOAO) doet er alles aan om alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen. We zijn met name van mening dat het belangrijk voor u is om te weten hoe we omgaan met informatie over u die we mogelijk van deze website ontvangen.

Verzamelde informatie

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie over uzelf vrij te geven. Onze webservers verzamelen de domeinnamen, niet de e-mailadressen, van bezoekers. Daarnaast zijn er delen van deze website waar we mogelijk persoonlijke informatie van u moeten verzamelen voor een specifiek doel, zoals om u bepaalde informatie te verstrekken waarom u verzoekt. De informatie die over u wordt verzameld, kan uw naam, adres, telefoon, faxnummer of e-mailadres bevatten. Voor elektronische toegang tot jaarverslagen en volmachtverklaringen verzamelen we uw fiscaal identificatienummer om uw aandeelhoudersstatus te verifiëren. Voor onze site met leveranciersdiversiteit verzamelen we noodzakelijkerwijs informatie over geslacht en etniciteit, bijvoorbeeld of uw bedrijf eigendom is van vrouwen.

Deze website is niet bedoeld voor personen onder de 14 jaar. We vragen of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen, en we verkopen onze producten of diensten niet bewust aan kinderen.

Gebruik van verzamelde informatie

Domeinnaaminformatie die we verzamelen, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar wordt in plaats daarvan geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, de bekeken pagina's, enz. te meten. We gebruiken deze informatie om het gebruik van onze site te meten en te verbeteren de inhoud van onze site.

Wanneer andere informatie van u wordt verzameld, zoals uw naam en e-mailadres, laten we u over het algemeen op het moment van verzamelen weten hoe we de persoonlijke informatie zullen gebruiken. Gewoonlijk gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt alleen om te reageren op uw vraag of om uw verzoek te verwerken (zoals om elektronische jaarverslagen te ontvangen of om te worden toegevoegd aan onze database met leveranciersdiversiteit). Deze informatie kan worden gedeeld met andere LABOAO-bedrijven, maar alleen als dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen of voor gerelateerde doeleinden.

We kunnen de persoonlijke informatie die u verstrekt delen met andere bedrijven die we hebben ingehuurd om ons diensten te verlenen om uw bestelling of verzoek te voltooien. Deze bedrijven – onze leveranciers – zijn contractueel verplicht om persoonlijke informatie die we met hen delen alleen te gebruiken om de diensten uit te voeren waarvoor we ze hebben ingehuurd. We delen, verkopen of leasen geen persoonlijke informatie over u aan derden voor hun marketinggebruik. We zullen informatie over u vrijgeven als u ons daartoe opdracht geeft, als we wettelijk verplicht zijn dit te doen, of in andere wettelijk beperkte omstandigheden (bijvoorbeeld om uw account te beschermen tegen fraude).

Links naar andere sites

De website van LABOAO kan links naar andere sites bevatten, zoals LABOAO-distributeurs en verkoopfilialen. Hoewel we proberen alleen te linken naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken die door andere sites worden gebruikt.

Beveiliging van verzamelde informatie

We handhaven strikte fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of ongepaste toegang. We beperken de toegang tot informatie over u tot die LABOAO-medewerkers die de informatie nodig hebben om op uw vraag of verzoek te reageren. Werknemers die persoonlijke informatie misbruiken, worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

Toegang tot verzamelde informatie

U kunt de informatie die u ons via deze website verstrekt, bekijken en bijwerken door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, gebruik dan de contactpagina. We verwelkomen uw vragen en suggesties over ons privacybeleid.

Wijzigingen in dit beleid

Controleer dit privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Hoewel we ons het recht voorbehouden dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen, zullen we u op deze website gedurende ten minste 30 dagen na de wijziging op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.

KRIJG $50 KORTING!