Centrifugeren Fabrikant en leverancier in China

Centrifugeren

Centrifuge is een machine die centrifugale kracht gebruikt om componenten te scheiden van vloeibare en vaste deeltjes of een mengsel van vloeistof en vloeistof. Centrifuges worden voornamelijk gebruikt om vaste deeltjes en vloeistoffen in suspensie te scheiden, of om twee vloeistoffen te scheiden in emulsies die verschillende dichtheden hebben en onverenigbaar zijn met elkaar.
KRIJG $50 KORTING!